Chương trình đào tạo Trung tâm giáo dục chuyên nghiệp

pro-education

Trung tâm Giáo dục chuyên nghiệp (CPE) tại Taylor’s cung cấp một loạt các khóa học để đáp ứng nhu cầu giáo dục và nguyện vọng cho những người trưởng thành. Cho dù đó là một quá trình phát triển nghề nghiệp hay lợi ích chung, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tìm kiếm môi trường học tập suốt đời.

Các lĩnh vực đào tạo tại CPE gồm:

  • Quản lí
  • Khách sạn
  • Giải trí
  • Công nghệ thông tin
  • Truyền thông
  • Giáo dục đào tạo

Xem thêm: Giới thiệu về trung tâm giáo dục chuyên nghiệp