Chương trình đào tạo Công Nghệ Thông Tin và Khoa Học Máy Tính

Chúng tôi cung cấp cho bạn các khóa học từ cơ sở đến chuyên ngành

Các khóa học của chúng tôi bao gồm một loạt các chuyên ngành sẽ trở thành mũi nhọn trong nền công nghiệp CNTT. Khoa học máy tính, Bảo mật máy tính và sửa chữa, Công nghệ thông tin và Công nghệ phần mềm là các chuyên ngành được phối hợp thực hiện với trường Đại học Tây Anh Quốc (UWE), vương quốc Anh. Sinh viên của các ngành này sẽ được tốt nghiệp với bằng kép từ cả 2 trường là Đại học Taylor’s và UWE.

Những ngành được đào tạo ở SOCIT là:

  • Cơ sở máy tính
  • Văn bằng CNTT
  • Cử nhân Khoa học Máy tính
  • Cử nhân Khoa học Máy tính (Bảo mật máy tính và sửa chữa)
  • Cử nhân CNTT (Kỹ thuật mạng)
  • Cử nhân Kỹ thuật phần mềm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *