Chương trình đào tạo Khoa Máy tính và Công nghệ thông tin

computer-taylor

Chúng tôi cung cấp cho bạn các khóa học từ cơ sở đến chuyên ngành.

Các khóa học của khoa Máy tính và Công nghệ thông tin Taylor’s bao gồm một loạt các chuyên ngành sẽ trở thành mũi nhọn trong nền công nghiệp CNTT. Khoa học máy tính, Bảo mật máy tính và sửa chữa, Công nghệ thông tin và Công nghệ phần mềm là các chuyên ngành được phối hợp thực hiện với trường Đại học Tây Anh Quốc (UWE), vương quốc Anh. Sinh viên của các ngành này sẽ được tốt nghiệp với bằng kép từ cả 2 trường là Đại học Taylor’s và UWE.

 

Những ngành được đào tạo ở SOCIT là:

  • Cơ sở máy tính
  • Văn bằng CNTT
  • Cử nhân Khoa học Máy tính
  • Cử nhân Khoa học Máy tính (Bảo mật máy tính và sửa chữa)
  • Cử nhân CNTT (Kỹ thuật mạng)
  • Cử nhân Kỹ thuật phần mềm

Xem thêm: Tổng quan về khoa Máy tính và Công nghệ thông tin