Chương trình khoa Dược ĐH Taylor's

khoa-duoc-taylors

Chương trình giảng dạy về dược được thiết kế để khuyến khích sinh viên trở thành những học viên độc lập, có khả năng thực hiện và hiểu được những thách thức mới trong việc sử dụng thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ, nhằm đáp ứng mục tiêu một cách hiệu quả.

Chương trình này hướng tới việc xem bệnh nhân là trọng tâm chính của ứng dụng tri thức của ngành khoa học dược phẩm. Có bốn chủ đề trong chương trình, gồm: dược lý, hóa dược, phân phối thuốc và thực hành quản lý nhà thuốc.

Chương trình được thực hiện tại khoa Dược ĐH Taylor’s là:

Xem thêm: Sơ lược về khoa Dược ĐH Taylor’s