Ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Taylor’s

Tổng quan

Chương trình này được thiết kế kế hợp giữa lý thuyết và thực hành, trang bị cho sinh viên khả năng hiểu được vấn đề một cách logic, biết cách tiếp cận tình huống và chọn công cụ phân tích thích hợp để giải quyết vấn đề. Kết thúc khóa học, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức để làm việc trong những tổ chức đa quốc gia trên toàn cầu.

Thông tin khóa học

Chương trình Cao đẳng Công nghệ Thông tin 

 • Thời gian: 2.5 năm
 • Kỳ nhập học: tháng 3, 7
 • Yêu cầu đầu vào: hoàn tất lớp 12, IELTS 5.0 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s
 • Học phí: 54,259 RM ~ 16,442 USD

Khóa học bao gồm 12 tuần thực tập với một công ty điện toán giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với một môi trường làm việc thực tiễn và chủ động nắm bắt kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực của mình.

Năm 1

 • Tiếng Anh I: Tiếng Anh trong Công nghệ thông tin
 • Toán học máy tính
 • Giới thiệu về công nghệ thông tin
 • Tương tác máy tính – con người
 • Môn tự chọn I
 • Tiếng Anh II: Viết và nghiên cứu
 • Giới thiệu về cơ sở dữ liệu
 • Giải quyết vấn đề
 • Giới thiệu về ứng dụng web

Năm 2

 • Giới thiệu về hệ thống quản lý dữ liệu
 • Khái niệm cơ bản lập trình Java
 • Phương pháp thống kê
 • Phân tích hệ thống và phương pháp thiết kế
 • Lập trình web
 • Kiến trúc máy tính
 • Thương mại điện tử
 • Giới thiệu về hướng đối tượng
 • Phần mềm quản lý dự án
 • Môn tự chọn II

Năm 3

 • Dự án máy tính
 • Truyền thông và mạng dữ liệu
 • Nguyên tắc cơ bản của công nghệ phần mềm
 • Môn tự chọn III
 • Đào tạo công nghiệp

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Công nghệ Thông tin (Công nghệ Internet)

 • Thời gian: 3 năm
 • Kỳ nhập học: tháng 3, 8
 • Yêu cầu đầu vào: hoàn tất lớp 12, IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Taylor’s
 • Học phí: 93,308 RM ~ 28,275 USD

Thiết kế chương trình bao gồm 12 tuần thực tập tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế. Ngoài ra, kiến thức thực tiễn cũng được cung cấp từ các chuyên gia đến từ Google Malaysia, MIMOS và Basis Bay. Trong quá trình học, sinh viên được nhận các chứng nhận chuyên nghiệp tích hợp quốc tế như ISTQB, MSTB, SQL, SAP…

Kết thúc khóa học, sinh viên nhận được bằng Cử nhân Dạnh dự do Đại học Taylor’s và Đại học West of England, Vương quốc Anh cấp.

Chi tiết chương trình

Năm 1

 • Hệ thống máy tính
 • Hệ thống phân tích và thiết kế
 • Toàn học cho máy tính I
 • Môn tự chọn I
 • Thực hành truyền thông cho các chuyên gia CNTT
 • Hệ thống web và công nghệ
 • Nguyên tắc cơ bản của công nghệ phần mềm
 • Internet cơ sở

Năm 2

 • Giới thiệu về chương trình đinh hướng mục tiêu
 • Nguyên tắc cơ bản của hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Nguyên tắc cơ bản của truyền thông dữ liệu
 • Thương mại điện tử
 • Các hệ điều hành
 • Các ứng dụng cơ sở dữ liệu web
 • Lập trình hướng đối tượng sử dụng Java
 • Môn tự chọn I, II
 • Dự án
 • Máy tính doanh nghiệp
 • Phát triển ứng dụng di động
 • Hệ thống đa phương tiện
 • Khởi nghiệp
 • Thực hành máy tính chuyên nghiệp

Năm 3

 • Đào tạo công nghiệp
 • Dự án công nghệ phần mềm
 • Ứng dụng Windows sử dụng  công nghệ .NET
 • Ứng dụng web sử dụng công nghệ .NET
 • Công nghệ XML
 • Môn tự chọn IV

Các môn tự chọn:

 • Lập trình C
 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
 • Tội phạm máy tính và bằng chứng kỹ thuật số
 • Chương trình đinh hướng mục tiêu sử dụng C++
 • Quản lý hiện diện trực tuyến

Tham khảo thêm thông tin tại Du học Malaysia

Liên hệ với đại diện trường tại Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất cho hồ sơ của bạn:

Hotline: 093 409 4411 – 093 409 9070