Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin

Khoa máy tính và Công nghệ thông tin ĐH Taylor’s được thành lập năm 1998, đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ về đào tạo các chuyên gia máy tính. Nhiệm vụ của chúng tôi là trang bị cho sinh viên những kỹ năng liên quan để vượt trội lên trong nền công nghiệp thông tin luôn thay đổi.

Nhà trường tự hào về danh tiếng của mình với vai trò như một trung tâm học tập tin học thân thiện và tiếp tục đào tạo những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực năng động này. Hiện nay tin học là một tiêu chuẩn quan trọng, chúng tôi cộng tác với những trường đối tác xuất sắc nhất như Đại học Tây Anh Quốc (Anh) và Đại học RMIT, Đại học Úc để đào tạo những chuyên gia CNTT bậc nhất.

Được thiết kế dựa trên sự sáng tạo và tân thời, bằng cấp của chúng tôi trong Kỹ thuật Phần mềm, Bảo mật máy tính và pháp lý, Khoa học Máy tính và CNTT được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng. Sinh viên được khuyến khích áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, phát triển khả năng của mình để làm việc theo nhóm và giao tiếp một cách hiệu quả.

Sự liên kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp đảm bảo rằng sinh viên có được những hiểu biết thực tế về thế giới CNTT và phát triển những kỹ năng phù hợp. Với sự hợp tác chiến lược liên tục với các đối tác công nghiệp như Linux, Microsoft, Oracle và SAP, khoa chúng tôi phấn đấu để đảm bảo rằng chương trình giảng dạy của mình luôn phù hợp và đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *