Tại sao nên học Khoa học Sinh học tại Taylor's?

Chương trình đào tạo

  • Chương trình giảng dạy của chúng tôi liên tục cập nhật với những phát triển mới nhất theo nhu cầu nghiên cứu công nghiệp. Chúng tôi cung cấp các phòng thí nghiệm được trang bị với công nghệ hiện đại cùng với phần mềm được cập nhật lên và phương pháp nghiên cứu được đưa vào các khóa đào tạo.
  • Đội ngũ giảng viên của chúng tôi cũng tích cực tham gia vào công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế


Mối quan hệ với ngành công nghiệp

  • Trường có một Ban Cố vấn Công nghiệp (IAP) giúp thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, thu hút học sinh viên trong các chuyến dã ngoại và hội thảo, và tạo cơ hội thực tập cho sinh viên.
  • Khóa học cũng tập trung phát triển sự sáng tạo và kỹ năng giúp cho sinh viên có được lợi thế trong việc thương mại hóa các sáng kiến​​.


Trải nghiệm học tập tương tác

  • Trải nghiệm học tập tại Taylor’s không chỉ là bên trong lớp học. Việc thường xuyên tham quan các công ty hoặc địa điểm liên quan giúp sinh viên nâng cao kiến thức và có cơ hội tiếp xúc thực tiễn. Ngoài ra, cũng có những hoạt động khác giúp sinh viên xây dựng tình đồng đội hoặc tham gia vào các hội nghị liên quan.