Author Archives: admininec

Vì sao nên học chương trình chuyển giao tín chỉ Đại học Mỹ tại Taylor’s?

Từ khi thành lập vào năm 1996, Chương trình chuyển giao tín chỉ với Đại học Mỹ (ADP) tại Đại học Taylor’s đã cung cấp một chương trình chuyển giao tín chỉ với Mỹ trên nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh, Thống kê bảo hiểm, Kỹ thuật, Khoa học máy tính, Truyền thông đại chúng, […]