Chương trình khoa Y ĐH Taylor's

doctor

Ở Khoa Y Đại học Taylor’s (SOM), từ một hệ thống phương pháp tiếp cận dựa trên việc lấy sinh viên làm trung tâm, sinh viên sẽ được trải nghiệm một chương trình học được thiết kế với cấu trúc mang hiệu quả tốt nhất, tập trung vào lý thuyết và ứng dụng thực tế.

Giai đoạn I
Đại học Taylor’s (2 năm)

  • Giai đoạn này sẽ tập trung vào xây dựng những kiến thức cơ bản của khoa học y tế cùng sự tiếp xúc với y học lâm sàng. Sinh viên sẽ được tiếp cận với các phòng thí nghiệm chuyên ngành và tiến tới việc tiếp xúc lâm sàng tại các bệnh viện địa phương.

Giai đoạn II
Đại học Taylor’s (3 năm) / Các đối tác của khoa Y (3-4 năm)

Giai đoạn thứ hai liên quan đến việc lâm sàng luân phiên tại các bệnh viện, nơi sinh viên sẽ thu được những kinh nghiệm thực tế. Ở giai đoạn này, sinh viên cũng có cái nhìn sâu sắc hơn vào các lĩnh vực chuyên môn mà họ quan tâm. Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo những bác sĩ:

  • Có năng lực và kiến thức tốt
  • Có kĩ năng làm việc nhóm
  • Quan tâm đến bệnh nhân và xã hội
  • Có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo

Nguyên tắc của Chương trình Y khoa Đại học Taylor’s

Chương trình tích hợp

  • Sinh viên sẽ được dạy về nền tảng của y học trong hai năm đầu tiên để đạt được chi tiêu tại Đại học Taylor’s. Sinh viên sẽ được tiếp xúc với y học lâm sàng liên quan đến các hệ thống mà họ đang nghiên cứu.

Nền tảng hệ thống

  • Đối với mỗi hệ thống của cơ thể đang được nghiên cứu, sinh viên được tiếp xúc một cách tổng quát thay vì được chia thành nhiều phần, nhiều môn học như: giải phẫu học, sinh lý học, hóa sinh, bệnh lý học và những môn tương tự. Quá trình giảng dạy hoàn toàn dựa trên việc tiếp xúc lâm sàng ở buồng bệnh nhân trong hệ thống thích hợp.

Việc học lấy sinh viên làm trung tâm

  • Sinh viên mong đợi vào trách nhiệm đào tạo của chúng tôi với cùng sự tận tâm của đội ngũ giáo viên. Số giờ giảng dạy giáo khoa đã được giảm đáng kể và được thay thế bằng cách tự học gồm các cuộc hội thảo và các buổi học tập dựa vào các vấn đề. Sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng cần thiết để tham gia vào cuộc sống học tập lâu dài.

Chương trình được thực hiện tại SOM là:

Xem thêm: Cơ sở vật chất khoa Y